Kontak webmeester                    © 2017 NGK Sinode Goudland          

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK SINODE

TUISBLAD     

OOR ONS SINODE

DOKUMENTE

KONTAK ONS

Ons visie: Om God se liefde met egtheid en omgee uit te leef

tel 011 412 3441

faks 011 692 3893

sel 073 154 8718

volbring@ngkgoudland.org.za

Toe die Voortrekkers by die Vaalrivier gekom het, was daar ‘n kennisgewingbord: “Die wat glo in ‘n mooier môre, trek oor!” Pas daarna het die wat oorgetrek het, in 1842 ‘n gemeente van die NG Kerk in Potchefstroom gestig. Hieruit het die familie van die Wes-Transvaalse Sinode gegroei – ‘n hegte familie wat vir mekaar en die wêreld om hulle omgee. ‘n Familie wat oor die jare telkens nuwe, eietydse gestaltes aangeneem het. ‘n Familie waaraan hierdie 21ste eeuse webwerf u wil voorstel.

Aan die einde van 2016 is die naam van ons sinode verander van Sinode Wes-Transvaal na ons nuwe naam, naamlik Sinode Goudland.

Dit vorm alles deel van ‘n nuwe hoofstuk van ons sinode se geskiedenis waarin die fokus op twee missionale voetspore val, naamlik Missionale Kerkwees (met fokus op bedieninge na binne) en Missionale Diakonaat (met ‘n gerigtheid op bedieninge na buite). Ons missie is om in God se liefde luisterende missionale gemeentes in God se wêreld te wees.

Die sinode Goudland strek oor Gauteng- en Noordwes-provinsies; van Nietverdiend en Zeerust in die Noordweste tot by Christiana in die Suidweste, van Roodepoort in die Noordooste tot Vanderbijlpark in die Suidooste. Ter wille van beter bediening is die sinode in ses streke ingedeel, naamlik Platteland, Potchefstroom, KOSH, Vaaldriehoek, Wesrand en Verre-Wesrand. Daar is altesaam 16 ringe in die sinode met 130 gemeentes in totaal, met interessante name soos onder andere Coram Deo, Eerste Vesting, Kerk tussen die Mielielande, Lux Deo, PUK-Kandelaar en Veranderde Lewens. Saam vorm ons een groot familie wat iets van God se liefde met egtheid en omgee in die wêreld wil uitleef.

WELKOM BY DIE NG KERK SINODE GOUDLAND

WAT IS NUUT?

ONS VOETSPORE IN DIE WÊRELD

Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.

- 1 Petrus 2:21

MISSIONALE KERKWEES

MISSIONALE DIAKONAAT

RUGSTEUN
GOUDLAND SINODESITTING:

31 Oktober - 1 November 2017